საერთაშორისო გადაზიდვები – ტრანსპორტირება ევროპა, აზია და დსთ-ს ქვეყნებიდან

შპს ბიდიეს ლოჯისტიკი სტაბილურად ანხოციელებს ტრანსპორტირებას ევროპიდან საქართველოშო და პირიქით. ჩვენი პარტნიორების დამხარებით კომპანია აქტიურად არის ჩართული საერთაშორისო გადაზიდვებში.

.

“შპს ბიდიეს ლოჯისტიკი სტაბილურად ანხოციელებს ტრანსპორტირებას ევროპიდან საქართველოშო და პირიქით. ჩვენი პარტნიორების დამხარებით კომპანია აქტიურად არის ჩართული საერთაშორისო გადაზიდვებში.”
ბესიკ შუბითიძე

კლიენტის მოთხოვნის შესაბამისად ჩვენ ვცდილობთ მოვძებნოთ ტრანსპორტირების ისეთი საშუალება რომელიც როგორც ფასით, ისე ვადებით მისაღები იქნება მისთვის.

გვაქვს გაფორმებული ხელშერულება საქართველოში არსებულ ყველა საზღვაო ხაზთან, ასევე აქიურად ვთანამშრომლოთ საეჰაერო ტვირთებთან დაკავშორებით ყველა ავია ხაზის წარმოადგენლობასთან საქართველოში. რაც შეეხება სამხემელთო ტრანსპორტირებას, შპს ბიდიეს ლოჯისტიკს ყავს დაახლოებით 500 მდე სანდო პარტნიორი, რომელთა დახმარებითაც ვანხოციელებთ ტრანსპორტირებaს ევროპის, შუა აზიისა და დსთ-ს ყვენებიდან.

.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked