სარკინიგზო გადაზიდვები
სარკინიგზო გადაზიდვებში ხანგრძლივი გამოცდილება და პროფესიული კავშირები. დსთ-სქვეყნების სარკინიგზო ქსელის სიღრმისეული ცოდნა საშუალებას გვაძლევს დროული და პროფესიონალური რეაგირება მოვახდინოთ ჩვენი ...