პერსპექტივები-შესაძლებლობები და სუსტი მხარეები
საქართველოს, ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, აქვს საშუალება გახდეს რეგიონში უმსხვილესი ცენტრი და მოწინავე ლოჯისტიკური ქვეყანა. დღესდღეობით, სამწუხაროდ, აღნიშნულის მიღწევამდე ქვეყანა საკმაოდ შორს ...
Featured საქართველო როგორც ტრანზიტული ქვეყანა
საერთაშორისო გადაზიდვები საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. ჩვენი კომპანია, შპს ბიდიეს ლოჯისტიკიც უკვე მრავალი წელია აქტიურად არის ჩართული ...
საერთაშორისო გადაზიდვები – ტრანსპორტირება ევროპა, აზია და დსთ-ს ქვეყნებიდან
შპს ბიდიეს ლოჯისტიკი სტაბილურად ანხოციელებს ტრანსპორტირებას ევროპიდან საქართველოშო და პირიქით. ჩვენი პარტნიორების დამხარებით კომპანია აქტიურად არის ჩართული საერთაშორისო გადაზიდვებში. . ...
ბიდიეს ლოჯისტიკი – საერთაშორისო გადაზიდვები
შპს ბიდიეს ლოჯისტიკის ატიურად არის ჩართული საერთაშორისო გადაზიდვებში. კერძოდ ჩვენი კომპანია ანხორციელბს მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან საქართველოში იმპორტს და ასევე ექსპორტს. ...