საქართველო როგორც ტრანზიტული ქვეყანა
საერთაშორისო გადაზიდვები საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. ჩვენი კომპანია, შპს ბიდიეს ლოჯისტიკიც უკვე მრავალი წელია აქტიურად არის ჩართული ...
საერთაშორისო გადაზიდვები – ტრანსპორტირება ევროპა, აზია და დსთ-ს ქვეყნებიდან
შპს ბიდიეს ლოჯისტიკი სტაბილურად ანხოციელებს ტრანსპორტირებას ევროპიდან საქართველოშო და პირიქით. ჩვენი პარტნიორების დამხარებით კომპანია აქტიურად არის ჩართული საერთაშორისო გადაზიდვებში. . ...