საბროკერო მომსახურება
შპს ბიდიეს ლოჯისტიკი თავისი სერვისების სრულყოფის მიზნით მომხარებელს სთავაზობს ექსპორტ/იმპორტი/რეექსპორტზე სრულ საბროკერო მომსახურებას. გარდა ამისა შეგვიძლია თქვენ ტვირთზე გავაკეთოთ შემედეგი ...