საპროექტო გადაზიდვები
გამოცდილებას დიდი მნიშვნელობა აქვს,როდესაც საქმე ეხება კომპლექსური პროექტების,ასევე დიდგაბარიტიანი და მძიმე ტვირთების დამუშავებას. კომპლექსური ტრანსპორტირების მართვა მასშტაბური პროექტებისთვის საჭიროებს გამოცდილ, ...