ბიდიეს ლოჯისტიკი – საერთაშორისო გადაზიდვები
შპს ბიდიეს ლოჯისტიკის ატიურად არის ჩართული საერთაშორისო გადაზიდვებში. კერძოდ ჩვენი კომპანია ანხორციელბს მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან საქართველოში იმპორტს და ასევე ექსპორტს. ...