გადაზიდვები – ევროპიდან საქართველოს მიმართულებით
მინდა გაცნობოდ მნიშველოვანი სიახლე, რომელსაც ჩვენი კომპანია შპს ბიდიეს ლოჯისტიკი თავის მომხმარებლებს სთავაზოს. ჩვენ უკვე ევროპის მასშტაბით არამარტო სტანდარტული ნაკრები ...
პერსპექტივები-შესაძლებლობები და სუსტი მხარეები
საქართველოს, ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, აქვს საშუალება გახდეს რეგიონში უმსხვილესი ცენტრი და მოწინავე ლოჯისტიკური ქვეყანა. დღესდღეობით, სამწუხაროდ, აღნიშნულის მიღწევამდე ქვეყანა საკმაოდ შორს ...
Featured ბიდიეს ლოჯისტიკი – საერთაშორისო გადაზიდვები
შპს ბიდიეს ლოჯისტიკის ატიურად არის ჩართული საერთაშორისო გადაზიდვებში. კერძოდ ჩვენი კომპანია ანხორციელბს მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან საქართველოში იმპორტს და ასევე ექსპორტს. ...
საქართველო როგორც ტრანზიტული ქვეყანა
საერთაშორისო გადაზიდვები საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. ჩვენი კომპანია, შპს ბიდიეს ლოჯისტიკიც უკვე მრავალი წელია აქტიურად არის ჩართული ...