საერთაშორისო გადაზიდვები – ტრანსპორტირება ევროპა, აზია და დსთ-ს ქვეყნებიდან
შპს ბიდიეს ლოჯისტიკი სტაბილურად ანხოციელებს ტრანსპორტირებას ევროპიდან საქართველოშო და პირიქით. ჩვენი პარტნიორების დამხარებით კომპანია აქტიურად არის ჩართული საერთაშორისო გადაზიდვებში. . ...