შპს ბიდიეს ლოჯისტიკი -ს გააჩნია სხვადასხვა ტიპის ტვირთების (მოცულობითი, მძიმე, დიდი პარტიებით, კონტეინერული და სხვ.) სარკინიგზო გადაზიდვებში ხანგრძლივი გამოცდილება და პროფესიული კავშირები. დსთ-სქვეყნების სარკინიგზო ქსელის სიღრმისეული ცოდნა საშუალებას გვაძლევს დროული და პროფესიონალური რეაგირება მოვახდინოთ ჩვენი კლიენტების ყველა სახის კომპლექსური სარკინიგზო და ინტერმოდალური გადაზიდვების მოთხოვნებზე. სარკინიგზო გადაზიდვები ყველაზე ეკონომიურია მსხვილი ან მძიმე ტვირთების ტრანსპორტირებისთვის.
სარკინიგზო მომსახურებების ჩამონათვალი:
• რკინიგზის ტარიფების გამოთვლა
• ტრანსპორტირება დსთ-ს ქვეყნები დან/დსთ-სქვეყნების მიმართულებით: საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ყაზახეთი, თურქმენეთი, უზბეკეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი
• ტრანსპორტირება შემდეგი ქვეყნებიდან/ქვეყნების მიმართულებით: უკრაინა, ბულგარეთი(ევროპა), საქართველო
• ტვირთის დამაგრება, გადმოტვირთვა, უსაფრთხოების ოპერაციების ჩატარება და შემოწმების ოქმის გაცემა.

მარტივი და მოსახერხებელი

ჩვენ კომპანიის პროფესიონალი თანამშრომლები ხდიან თქვენი ტრანსპორტირების დაგეგმვას ძალიან მარტივს და კომფორტულს.

უსაფრთხო და დაზღვეული

ჩვენი კომპანიის საერთაშორისო გადაზიდვებში  მრავალწლიანი გამოცდილება არის თქვენი ტვირთის უსაფრთხო ტრანსპორტირების გარანტი.

სპეციალური სერვისები

 • არაგარიტული ტვირთის ტრანსპორტირება.

  ტვირთვები რომლებიც არ ჯდება სტანდარტულ პარამეტრებში ან ესაჭიროება მაღალი ტვირთამწეობის სატრანსპორტო საშუალება.

 • ცხოველების ტრანსპორტირება.

  წვრილფეხა და მსხვილფეხა ცხოველების ტრანსპორიტებას ვანხორციელებთ როგორც სამელეთო, ისე საჰაერო გზით.

 • თხევადი ტვირთის ტრანსპორტირება.

  სპეციალური ავზის მქონე სატრანსპორტო საშუალებებით ვანხორციელებთ ისეთი ტვირთების ტრანსპორტირებას, როგორებიც არის ნავთობი, სასმელი, კონცეტრატები და ა.შ.

სპეციალური გადაწყვეტილებები

იმისათვის, რომ ტვირთის ტრანსპორტირება განხოციელდეს შეუფერხავად დამატებითი ხარჯების გარეშე, ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც უზრუვლეყოფენ თქვენი ტვირთის უსაფრთხოდ და დროულად ჩამოტანას.

 • ტვირთის გაცილება.
 • კრანის მომსახურეობა.
 • ტვირთის ჩარტვირთვა/დამაგრების მომსახურეობა.
 • ექსპორტი/რეექსპორტის საბუთების დამზადება.