გამოცდილებას დიდი მნიშვნელობა აქვს,როდესაც საქმე ეხება კომპლექსური პროექტების,ასევე დიდგაბარიტიანი და მძიმე ტვირთების დამუშავებას. კომპლექსური ტრანსპორტირების მართვა მასშტაბური პროექტებისთვის საჭიროებს გამოცდილ, ჭკვიან და მცოდნე პერსონალს, რომელიც მზად არის გამოიკვლიოს ყველა ვარიანტი, პოტენციური პრობლემები, ფიზიკური და არაფიზიკური დაბრკოლებები და საგანგებო ვითარებებში რეაგირება მოახდინოს სწრაფი და გადამწყვეტი ქმედებებით.
შპს ბიდიეს ლოჯისტიკი აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა კომპანიების პროექტების განხორციელბაში. ჩვენი კომპანიის მიზანია გძელვადიანი მყარი ურთიერთობების ჩამოყალიბება კლიენტებთან, რომელთანაც ერთად განვახორციელებთ როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფოს მიერ დაკვეთილ გრძელვადიან პროექტებს.

მარტივი და მოსახერხებელი

ჩვენ კომპანიის პროფესიონალი თანამშრომლები ხდიან თქვენი ტრანსპორტირების დაგეგმვას ძალიან მარტივს და კომფორტულს.

უსაფრთხო და დაზღვეული

ჩვენი კომპანიის საერთაშორისო გადაზიდვებში  მრავალწლიანი გამოცდილება არის თქვენი ტვირთის უსაფრთხო ტრანსპორტირების გარანტი.

Special Services

 • არაგარიტული ტვირთის ტრანსპორტირება.

  ტვირთვები რომლებიც არ ჯდება სტანდარტულ პარამეტრებში ან ესაჭიროება მაღალი ტვირთამწეობის სატრანსპორტო საშუალება.

 • ცხოველების ტრანსპორტირება.

  წვრილფეხა და მსხვილფეხა ცხოველების ტრანსპორიტებას ვანხორციელებთ როგორც სამელეთო, ისე საჰაერო გზით.

 • თხევადი ტვირთის ტრანსპორტირება.

  სპეციალური ავზის მქონე სატრანსპორტო საშუალებებით ვანხორციელებთ ისეთი ტვირთების ტრანსპორტირებას, როგორებიც არის ნავთობი, სასმელი, კონცეტრატები და ა.შ.

სპეციალური გადაწყვეტილებები

იმისათვის, რომ ტვირთის ტრანსპორტირება განხოციელდეს შეუფერხავად დამატებითი ხარჯების გარეშე, ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც უზრუვლეყოფენ თქვენი ტვირთის უსაფრთხოდ და დროულად ჩამოტანას.

 • ტვირთის გაცილება.
 • კრანის მომსახურეობა.
 • ტვირთის ჩარტვირთვა/დამაგრების მომსახურეობა.
 • ექსპორტი/რეექსპორტის საბუთების დამზადება.