პერსპექტივები-შესაძლებლობები და სუსტი მხარეები
საქართველოს, ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, აქვს საშუალება გახდეს რეგიონში უმსხვილესი ცენტრი და მოწინავე ლოჯისტიკური ქვეყანა. დღესდღეობით, სამწუხაროდ, აღნიშნულის მიღწევამდე ქვეყანა საკმაოდ შორს ...