საერთაშორისო გადაზიდვები - ტრანსპორტირება ევროპა, აზია და დსთ-ს ქვეყნებიდან

შპს ბიდიეს ლოჯისტიკი სტაბილურად ანხოციელებს ტრანსპორტირებას ევროპიდან საქართველოშო…