ჩვენი უპირატესობები

0

სანდო პარტნიორი მსოფლიო მასშტაბით

0

პროფესიონალი ჩვენ გუნდში

0

კმაყოფილი კლიენტი

0

საწყობი მსოფლიო მასშტაბით

შპს ბიდიეს ლოჯისტიკი
თაქთაქიშვილის ქ. 10
0179 თბილისი, საქართველო