საწყობის მომსახურეობა
შპს ბიდიეს ლოჯისტიკს თავის პარტნიორებთან ერთად აქვს საწყობები როგორც ევროპის ცენტრალურ ქვენებში, ასევე ამერიკაში. აღნიშნულ საწყობებში კომპანია ყოველკვირეულად ანხოციელებს ტვირთების ...