საზღვაო გადაზიდვები
FCL (Full Container Load) კონტეინერის სრული დატვირთვა – სრულად დატვირთული კონტეინერების ტრანსპორტირება და დატვირთვა/გადმოტვირთვა.